Đang thực hiện

Nguyên tắc phân chia tài sản sau ly hôn

Thời gian đăng: 07/11/2015 06:03
Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có hiệu lực, đã có những quy định mới và những cải tiến trong quan hệ hôn nhân. Trong đó, việc xác định tài sản chung, tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được quy định cụ thể và chi tiết. Luật Đông Á xin được chia sẻ tới bạn đọc những vấn đề cần lưu ý khi xác định tài sản chung và tài sản riêng và phân chia tài sản sau ly hôn như sau:
 
chia tai san sau ly hon
 1.  Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng:

Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.
 1. Tài sản chung của vợ chồng được xác lập dựa theo các căn cứ sau:

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân: Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp; Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ Luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.
+ Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của mình;
+ Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tìa sản riêng của mình.
Tài sản chng của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng;
Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.
 1. Chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung:

Vợ chồng có quyền thỏa thuận trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung;
Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp:
+ Bất động sản;
+ Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;
+ Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.
 1. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia 1 phần hoặc toàn bộ tài sản trừ những trường hợp phá luật không cho phép. Nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu cảu vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp vợ chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.
 1. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn:

Việc giải quyết tài sản khi ly hôn là vấn đề sẽ gây ra nhiều tranh cãi và dẫn đến những hệ lụy cho cả hai bên. Theo quy định, thì tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được chia đôi nhưng dựa trên cơ sở sau:
+ Hoàn cảnh gia đình của vợ, chồng;
+ Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao đông của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
+ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
 • Tải sản chung của vợ, chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch;
 • Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật.
Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ , chồng có thỏa thuận khác.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành nên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi sống mình. 
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0976 438 015
HotlineHotline
Văn phòng
(024).62 533 788
Văn phòngVăn phòng
 • undefined
 • Arrow left
 • Arrow next