Đang thực hiện

Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty

Thời gian đăng: 12/04/2016 09:20
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty là một thủ tục khá phổ biến trên thực tế để thực hiện những mục đích kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp và chúng tôi, Luât Đông Á sẽ giúp bạn thực hiện việc thay đổi này một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Xin đưa đến cho các bạn một trình tự cơ bản để thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của một doanh nghiệp:  
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
 
                                                            Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty

1. Thực hiện các thủ tục thuế liên quan:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Chuẩn bị hồ sơ nộp cơ quan Đăng ký kinh doanh:

* Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký, hồ sơ gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
* Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới, hồ sơ bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Thời gian thụ lý hồ sơ:

    Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp sau 3 ngày làm việc.
Trong trường hợp sai và cần bổ sung, doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh đúng ngày hẹn để nhận lại hồ sơ và bổ sung theo đúng hướng dẫn của cơ quan đăng ký kinh doanh.

4. Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp:

    Sau khi được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp nhận việc đổi địa chỉ trụ sở chính thể hiện bằng việc cấp mới Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện việc đăng bố cáo lên cổng thông tin quốc gia theo đúng quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới.

5. Thực hiện thay đổi nọi dung con dấu:

Doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp (nếu thể hiện) trên con dấu sau khi địa chỉ mới được công nhận. Sau khi đã khắc con dấu mới thể hiện nội dung tên mới, doanh nghiệp thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh và chờ thông tin về con dấu công ty mình được đăng tải lên cổng thông tin quốc gia.
Rất hận hạnh được phục vụ quý khách!

 
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0976 438 015
HotlineHotline
Văn phòng
(024).62 533 788
Văn phòngVăn phòng
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next