Đang thực hiện

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở

Thời gian đăng: 21/09/2016 17:23
Quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở được Luật Đông Á hướng dẫn rất chi tiết, quý khách có thể tham khảo thêm các bài khác trong danh mục công bố tiêu chuẩn cơ sở của chúng tôi để có thể hiểu rõ về việc này. Ngoài ra quý khách cần được tư vấn thêm có thể gọi điện trực tiếp theo Hotline : 0982 530 012 - 0466 2919 555 hoặc liên hệ qua mail ceo@luatdonga.vn, chuyên viên Luật Đông Á sẽ tư vấn trực tiếp miễn phí cho quý khách về mọi vấn đề liên quan đến công bố tiêu chuẩn cơ sở.

HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

1. Quyển công bố tiêu chuẩn cơ sở;
2. Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá công bố (chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiêm) kèm theo quyết định ban hành;
3. Bản sao phiếu đánh giá kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm (đối với hàng hoá cần nghiên cứu khảo nghiệm, thử nghiệm trước khi lưu thông).

LOẠI VÀ PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

1.Loại tiêu chuẩn cơ sở
  • Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật;
  • Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo và hiệu chuẩn;
  • Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản;
  • Tiêu chuẩn quá trình;
  • Tiêu chuẩn dịch vụ;
  • Tiêu chuẩn môi trường.
Tùy theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý nội bộ, các cơ sở có thể vận dụng cách thức phân loại trên hoặc bổ sung loại tiêu chuẩn mới để quy định về phân loại tiêu chuẩn một cách thích hợp cho cơ sở mình.
2. Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
  • Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;
  • Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;
  • Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên