Đang thực hiện

Thủ tục thay đổi tên công ty

Thời gian đăng: 12/04/2016 11:09
Trong quá trình vận hành hoạt động doanh nghiệp, có thể vì nhiều lý do chủ quan và khách quan mà doanh nghiệp cần đổi tên cũ của mình sang một tên mới để đáp ứng nhu cầu và mục đích của công việc. Việc đổi tên doanh nghiệp hiện nay được thực hiện bao gồm các thủ tục trình tự sau, Luật Đông Á sẽ giúp bạn tìm hiểu thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cụ thể là thay tên công ty.  
Thủ tục thay đổi tên công ty

1. Lựa chọn tên công ty mới:

- Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;
- Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, Các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
- Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
- Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
-  Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

2. Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp nộp cơ quan đăng ký kinh doanh:

    - Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp.
- Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

3. Thời gian thụ lý hồ sơ:

Khi nhận Thông báo, cơ quan Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Thời gian xem xét là 3 ngày làm việc.
Trong trường hợp sai và cần bổ sung, doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh đúng ngày hẹn để nhận lại hồ sơ và bổ sung theo đúng hướng dẫn của cơ quan đăng ký kinh doanh.

4. Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp:

    Sau khi được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp nhận việc đổi tên thể hiện bằng việc cấp mới Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện việc đăng bố cáo lên cổng thông tin quốc gia theo đúng quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới.

5. Thực hiện thay đổi nọi dung con dấu:

    Doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi nội dung tên công ty trên con dấu sau khi tên mới được công nhận. Sau khi đã khắc con dấu mới thể hiện nội dung tên mới, doanh nghiệp thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh và chờ thông tin về con dấu công ty mình được đăng tải lên cổng thông tin quốc gia.
Sau một thời gian hoạt động, công ty bạn đang ngày càng phát triển và muốn đổi tên doanh nghiệp mình, hãy đến với Đông Á để “khai sinh” lại tên cho doanh nghiệp mình, chúng tôi cam kết sẽ hài lòng quý vị!!!
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0911380330
HotlineHotline
Văn phòng
0979126618
Văn phòngVăn phòng
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next