Đang thực hiện
Cấp Giấy chứng nhận ISO gồm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, ... Chúng tôi cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận ISO các loại nhanh nhất.

Xin giấy chứng nhận tiêu chuẩn HACCP

[16:51 25/10/2015]
Xin giấy chứng nhận tiêu chuẩn HACCP
HACCP là một công cụ kiểm soát rủi ro được thừa nhận trên toàn thế giới, được sử dụng nhằm chủ động kiểm soát các vấn đề an toàn thực phẩm. Một thệ thống HACCP giúp bạn tập trung vào các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm thông qua nhận diện các mối nguy, và giúp thiết lập những giới hạn kiểm soát trọng yếu đối với các điểm...

Xin giấy chứng nhận ISO TS 16949

[08:52 24/10/2015]
Xin giấy chứng nhận ISO TS 16949
ISO/TS 16949 là một tiêu chuẩn kỹ thuật gắn liền với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực ô tô xe máy của Mỹ, Đức, Pháp và Ý trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu về hệ thống quản lý cho việc thiết kế/phát triển, sản xuất, lắp đặt và dich vụ cho các sản phẩm liên quan đến lĩnh...

Xin giấy chứng nhận ISP OHSAS 18001

[08:42 24/10/2015]
Xin giấy chứng nhận ISP OHSAS 18001
Lợi ích khi chứng nhận ISP OHSAS 18001 Giúp giảm chi phí cho việc tái sản xuất và tiền phạt do sự không tuân thủ quy định giảm và hiệu quả hoạt động tăng.Khách hàng, nhân viên, cổ đông, các nhà lãnh đạo và đối thủ cạnh trạnh sẽ ngày càng tôn trọng những tổ chức chứng minh được cam kết của mình về vấn đề an toàn thực phẩm

Xin giấy chứng nhận ISO 50001

[04:54 24/10/2015]
Xin giấy chứng nhận ISO 50001
Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, năng lượng đang dần trở nên một vấn đề trọng yếu đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp.Tiết kiệm năng lượng trực tiếp dẫn đến tiết kiệm các chi phí hoạt động cho tổ chức.Giảm tiêu dùng năng lượng cũng đồng thời dẫn tới giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp một cách tích cực đến việc bảo toàn các...

Xin giấy chứng nhận ISO 9001:2015

[00:40 23/10/2015]
Xin giấy chứng nhận ISO 9001:2015
Đến nay, đã có hơn 1 triệu tổ chức, doanh nghiệp tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới nhận được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001.ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành như một khung nền tảng cho tổ chức, doanh nghiệp quản lý các quá trình trong hoạt động...

Xin giấy chứng nhận ISO 14001

[21:58 22/10/2015]
Xin giấy chứng nhận ISO 14001
Một tổ chức, doanh nghiệp có cách thức quản lý thích hợp các vấn đề về môi trường sẽ đạt được lợi ích kinh tế cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường.Trong thế giới ngày nay, bằng chứng về trách nhiệm đối với môi trường của tổ chức, doanh nghiệp đang dần trở thành tiêu chí quan trọng để các nhà thầu đánh giá lựa chọn...

Xin giấy chứng nhận ISO 29001

[12:48 18/10/2015]
Xin giấy chứng nhận ISO 29001
Tiêu chuẩn ISO 29001 là kết quả trực tiếp của sự hợp tác giữa Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO và ngành công nghiệp hóa dầu quốc tế (điều hành bởi Viện xăng dầu Mỹ - API).  ISO 29001 đặc biệt tập chung vào chuỗi cung ứng dầu khí.

Xin giấy chứng nhận ISO 22000

[12:44 18/10/2015]
Xin giấy chứng nhận ISO 22000
ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra yêu cầu về một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bao quát mọi loại hình tổ chức, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phầm từ trang trại đến bàn ăn.
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0976 438 015
HotlineHotline
Văn phòng
(024).62 533 788
Văn phòngVăn phòng
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next