Đang thực hiện

Xin cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử

Thời gian đăng: 18/04/2016 17:26
Xin cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử với 8 điều kiện cần và đủ để được cấp phép và rất nhiều vấn đề liên quan. Hãy gọi cho Luật Đông Á Hotline 046 2919 555 - 0982 530 012 để được tư vấn miễn pháp lý liên quan.
 
Xin cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử

1. Căn cứ pháp lý

- Luật báo chí ngày 28/12/1989;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;
- Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 1/11/2011 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chi tiết về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử, giấy phép chuyên trang báo chí điện tử.
- Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Interrnet và thông tin điện tử trên Internet;
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

 2. Điều kiện xin cấp phép hoạt động báo chí điện tử

- Phải phù hợp với quy hoạch báo chí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Điều kiện về nhân sự:
+ Có người đủ các điều kiện sau đây để bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí điện tử:
 •  Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên
 •  Có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên
 •  Đã qua lớp đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí được Bộ Thông tin và truyền thông cấp chứng chỉ
 •  Có thẻ nhà báo đang còn hiệu lực do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
 •  Khong trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên
- Có đủ nhân sự dự kiến để hình thành lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và có đủ đội ngữ phóng viên, biên tập viên đã được cấp Thẻ nhà báo đảm bảo cho hoạt động của báo, tạp chí điện tử.
- Trường hợp cơ quan báo chí điện tử sử dụng ngôn ngữ nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam để thể hiện nội dung thông tin, phải có đủ phóng viên, biên tập viên thành thạo về ngôn ngữ đó để đảm bảo việc xuất bản và phải có lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc người được lãnh đạo ủy quyền chịu trách nhiệm về nội dung có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đó.
- Xác định rõ tên gọi của báo chí điện tử dự kiến đề nghị cấp giấy phép tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí điện tử.
- Phải sử dụng ít nhất một tên miền.vn còn thời hạn sử dụng tối thiểu 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép.
- Xây dựng quy trình quản lý phù hợp với mô hình hoạt động báo chí điện tử.
- Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, kỹ thuật theo hồ sơ đề nghị cấp phép, bao gồm:
 • Có trụ sở ổn định bảo đảm hoạt động của báo chí điện tử;
 • Có đủ trang thiết bị, nhân sự, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hoạt động của báo chí điện tử;
 • Có đủ điều kiện tài chính bảo đảm mục tiêu hoạt động theo tôn chỉ, mục đích.
- Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí điện tử và phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của địa phương đối với các tổ chức đứng tên đề nghị cấp phép thành lập báo chí điện tử của địa phương.
- Đối với các tổ chức tôn giáo, Viện nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên ngành đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử và những trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định.

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử (2 bộ)

- Đề án hoạt động báo chí điện tử của cơ quan chủ quản phê duyệt, trong đó nêu rõ:
+ Sự cần thiết, mục đích và cơ sở pháp lý;
+ Chứng minh đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Thông tư này;
+ Tên gọi, các tên miền, logo (nếu có) của cơ quan báo chí điện tử;
+ Kết cấu và nội dung thông tin: các chuyên trang, chuyên mục (tôn chỉ mục đích, ngôn ngữ thể hiện, các nội dung chính);
+ Giao diện, hình thức báo chí điện tử. Trang chủ của báo, tạp chí điện tử phải hiển thị các thông tin: Tên báo chí điện tử; Tên cơ quan chủ quản; Số giấy phép, ngày cấp; Địa chỉ trụ sở chính; Số điện thoại, email; Họ và tên Tổng biên tập. Đối với trang chủ của chuyên trang báo chí điện tử phải có thêm tên chuyên trang;
+ Các thông tin tiện ích, thông tin thu phí;
+ Tổ chức thực hiện, quy trình xuất bản và quản lý nội dung.
- Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử (Mẫu số 1 Thông tư 33/2011/TT-BTTTT);
Trường hợp cơ quan chủ quản không phải là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì phải có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử;
- Bản in mầu giao diện trang chủ báo chí điện tử, trang chủ chuyên trang của báo chí điện tử.
- Sơ yếu lý lịch lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử (tổng biên tập, phó tổng biên tập) (Mẫu số 3).
- Dự kiến danh sách tổng hợp nhân sự: Lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử, trưởng các phòng ban chuyên môn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ kỹ thuật của cơ quan báo chí điện tử (Mẫu số 2).
- Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác theo quy định theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các tổ chức đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử ở địa phương.

4. Thời gian xin cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục sẽ tiến hành xem xét, cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. Trường hợp không cấp phép, Cục sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
- Giấy phép hoạt động báo chí điện tử có hiệu lực 10 năm kể từ ngày được cấp phép.
- Thời hạn hiệu lực của Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử được quy định trong từng giấy phép nhưng không vượt quá thời hạn hiệu lực của Giấy phép hoạt động báo chí điện tử đã được cấp.
- Thông tư nêu rõ, sau 90 ngày kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực, nếu tổ chức được cấp phép không hoạt động theo nội dung quy định thì giấy phép đó không còn giá trị.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0911380330
HotlineHotline
Văn phòng
0979126618
Văn phòngVăn phòng
 • undefined
 • Arrow left
 • Arrow next