Đang thực hiện
Xin Giấy phép con

Xin giấy chứng nhận ISO 9001:2015

[00:40 23/10/2015]
Xin giấy chứng nhận ISO 9001:2015
Đến nay, đã có hơn 1 triệu tổ chức, doanh nghiệp tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới nhận được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001.ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành như một khung nền tảng cho tổ chức, doanh nghiệp quản lý các quá trình trong hoạt động...

Xin giấy chứng nhận ISO 14001

[21:58 22/10/2015]
Xin giấy chứng nhận ISO 14001
Một tổ chức, doanh nghiệp có cách thức quản lý thích hợp các vấn đề về môi trường sẽ đạt được lợi ích kinh tế cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường.Trong thế giới ngày nay, bằng chứng về trách nhiệm đối với môi trường của tổ chức, doanh nghiệp đang dần trở thành tiêu chí quan trọng để các nhà thầu đánh giá lựa chọn...

Xin giấy chứng nhận ISO 29001

[12:48 18/10/2015]
Xin giấy chứng nhận ISO 29001
Tiêu chuẩn ISO 29001 là kết quả trực tiếp của sự hợp tác giữa Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO và ngành công nghiệp hóa dầu quốc tế (điều hành bởi Viện xăng dầu Mỹ - API).  ISO 29001 đặc biệt tập chung vào chuỗi cung ứng dầu khí.

Xin giấy chứng nhận ISO 22000

[12:44 18/10/2015]
Xin giấy chứng nhận ISO 22000
ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra yêu cầu về một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bao quát mọi loại hình tổ chức, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phầm từ trang trại đến bàn ăn.
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0976 438 015
HotlineHotline
Văn phòng
(024).62 533 788
Văn phòngVăn phòng
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next